Zappfetoppen (1016 moh) på Kvaløya. Foto tatt fra Buren (802 moh).
[Main page]
© Copyright Thorbjørn Riise Haagensen 2011
 
 
 
More photos related to Zappfetoppen: